P2PB2B Airdrop $1500 XRC

Ai đã làm sự kiện ETH và EDR trước của sàn này thì biết nó trả uy tín cỡ nào
Kết thúc ngày 28/2/ 2019

👉 Link đăng ký Airdrop
✅ Đăng ký
✅ Xác minh Email
✅ Lấy referral link để giới thiệu
✅ Hoàn thành KYC

✅ KYC up ảnh CMND mặt trước, mặt sau up cả 2 ảnh cùng một ô id
✅ Ảnh chụp cùng CMND cầm giấy ghi P2pb2b.io, 2019-02-ngày, KYC 15p là được duyệt

Share

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *