Latoken Airdrop 100 LA + 47 LA/ref

Nhận 100 LA giá 5,5$ + 47 LA/ref

❤️Mời được 10 ref mở thêm task nhận tối đa 4k LA
Đã trade trên các sàn Latoken, Kucoin

👉 Link đăng kí Latoken Airdrop

✅Nhập email nhấn reserve token
✅Đăng ký và xác nhận email

Lưu ý nhớ dùng email trùng với email đăng ký tai khoản sàn và kyc lvl 2 nhé sau này cần rút nhé
https://wallet.latoken.com/market
Event kết thúc sau 12 ngày nữa và sẽ phân phối sau đó

Share

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *