Cointiger Airdrop 3M BTT

🔥 3M BTT dành cho 2k người nhanh tay đăng kí sàn COINTIGER🔥

🎈 Giá hiện tại 17k vnd/1500 BTT ( khuyến cáo hold)

✅ Lập acc mới tại đây
✅ Sau khi đăng kí vào sàn lấy mã UID và theo dõi 2 cái twitter sau
👉 https://twitter.com/CoinTigerEX
👉 https://twitter.com/justinsuntron
✅ Sau đó điền form sau: 👉https://jinshuju.net/f/5fX9LI
Điền UID ở sàn, dòng 2 nó bảo sao biết hoạt động này thì ghi Telegram hay Website cũng được, dòng 3 ghi tên Twitter của bạn
🔥 Airdrop trả vào 16/2 🔥

Share

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *