Bitsdaq Airdrop 6000 BXBC

🔥Sàn BITSDAQ update thêm web KYC nhận thêm coin chót lỡ theo chat Bot rồi cố KYC kiếm chút cháo vậy🔥

🎁🎁🎁BITSDAQ🎁🎁🎁Đối tác sàn BITTREX

🎈Nhận 6000 BXBC khi KYC xong + 6000 BXBC/ ref KYC thành công

👉 Link đăng ký Airdrop

✅ Hôm nọ làm chat Bot khác nay nhau nhé anh em đăng kí bằng mail hôm nọ đăng kí chat BOT ấn CHECK MY CANDY đăng kí nó sẽ về code mail và code phone nhập vào đăng nhập
✅ Kyc vô mục MY ACCOUNT mục ACCOUNT DETAIL kyc theo mẫu hình nó đưa là xong
✅ Mỗi ngày đăng nhập điểm danh được + 200 coin
✅ KYC sau 1 phút duyệt cực nhanh

Share

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *