Almeedex Airdrop 27$

🔥 KÈO ĐẦU XUÂN NĂM MỚI🔥

🎁🎁🎁 ALMEEDEX sàn LATOKEN🎁🎁🎁

🎈 Nhận 300 ALMEELA giá 9$+ max 20 ref = 600 ALMEELA tổng cộng 900 ALMEELA giá 27$

👉  Link đăng kí Airdrop

✅ Theo dõi nhóm tele và twitter, điền twitter không có @
✅ Có 1 tài khoản ở sàn LATOKEN KYC và điền BOT mail trùng với mail sàn để nó còn trả về
✅ Mời tối đã 20 bạn để nhận thêm tiền thưởng

Share

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *