3Dax Exchange Airdrop10$ 7040 3DX/ref

🔥 Sàn giveway tặng coin chuẩn bị hoạt động🔥

🎁🎁🎁 3DAX EXCHANGE🎁🎁🎁

🎈Nhận 17600 3DX giá 10$ + 7040 3DX/ref

👉 Link đăng ký Airdrop

✅ Tham gia nhóm Telegram Group & Channel
  Theo Twitter, reweet bài nó đưa tag 2 người bạn
✅ Nhập mail và ví MEW

🔥Ngày kết thúc 6/2 sau đó sẽ phân phối 🔥
👉Link sàn: https://3dax.market

Share

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *